För medlemmar

Hej!

Vi i bostadsrättsföreningen Tordyveln vill hälsa dig varmt välkommen och samtidigt passa på att informera om saker som vi i föreningen tror är viktiga för att du ska få en bra start här.

Styrelsen

Ordförande: Johan Nilssom

Kassör: Eric Simonsson

Sekreterare: Lars Jonsson

Ordinarie styrelsemedlemmar: Isak Blomqvist, Oliver Simic

Suppleanter: Michael Mårtensson , Philip Samuelsson, Henrik Björklund

 

Praktisk information

Föreningens kontor finns i källaren i hus 7. Kontoret är bemannat tisdagar jämna veckor mellan 18.30-19.30. Välkommen med synpunkter och förfrågningar!

Lägenhetsnycklar är ägarens eget ansvar. Föreningen låser ej upp till någon lägenhet. Nyckel som tappas bort får ersättas med 1 000 kr till föreningen.

Snöskottning och städning av trapphus m.m. utförs av föreningens anställd; vaktmästare Ralf Ernst.

Hushållssopor kastas i soprummet i hus nr 5. Använd råda påsar för brännbart och gröna påsar för matavfall och kan hämtas i soprummet. Det är inte tillåtet att slänga sopsäckar och dylikt i tunnorna.Där kan man också ställa grovsopor och slänga batterier, glödlampor etc. Sopstationer finns mitt emot hus nr 1 och på Östanåvägen ovanför hus nr 13. Där kastas glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar och tidningar.
I skyddsrummen i källarplan är det inte tillåtet att förvara möbler, kartonger och dylikt.

Bostadsrättsföreningen har trädgårdsmöbler som Ni gärna får låna! Dessa finns i källaren i hus 11. Var rädda om möblerna eftersom de är gemensam egendom. Notera att ytterdörrarna låses på kvällen och att det krävs olika nycklar till alla ytterdörrar. Detta berör alla som inte bor i hus 11.

Torkrum finns på Skånegatan 3 och 11.

Om du är ny i Vetlanda så finns det kartor på turistbyrån i Vetlanda, tel 0383-974 14.

”Alla får väl ha en liten fest, eller?” Ja, om det sker utan att grannarna störs. Ska du ha en större fest med många besökare, är det klokt att meddela grannarna i förväg. Enligt bostadsrättslagen är bostadsrättsinnehavaren skyldig att visa hänsyn till de omkringboende. Den som stör sina grannar och inte rättar sig efter tillsägelser kan bli uppsagd från lägenheten.

Mellan kl. 22.00 och 06.00 skall det vara tyst.

Kort om lägenheten:

 • Vid vattenläcka, stäng av vattnet till lägenheten! Vänd dig till den tidigare lägenhetsinnehavaren om du behöver närmare instruktioner.
 • Fiberkabel är indragen i samtliga lägenheter och internetuppkoppling är tillgänglig via digitalboxen. Ta kontakt med valfri leverantör.
 • I bostadsrättsföreningens hus finns kabel-TV via digitalboxen. Vi är anslutna till Bredbandsbolaget och har för närvarande tillgång till kanalerna SVT 1, SVT 2, TV 3, TV 4, Kanal 5, Kunskapskanalen, Kanal 9, SVT barn/SVT24, SVT1 HD, TV4 HD, Sjuan, SVT2 HD, Discovery Channel, TV4 Sport, Nordic TCM, MTV, Cartoon Network, CNN och TV4 News. Dessa uppräknade kanaler byts emellanåt så vi reserverar oss för detta. Därutöver finns tilläggspaket som man kan köpa, kontakta i så fall Telenor.

Hjälp, vad gör jag nu?

Här följer några av stadens företag som du kan anlita om du behöver hjälp med…

Elinstallationer

El & Projektering Vetlanda AB, tel 0383-178 40

Weinfors EL AB,   tel 070-564 59 23

Elajo Elteknik AB, tel 0383-140 65

Glas 

Vetlanda-Glas AB, tel 0383-100 50, jourtelefon 070-5510053

med flera…

VVS

NVS Installation AB, 0383-147 45

med flera..

Kyl/Frys

Johanssons Mekaniska(ELON), tel 0383-130 50

med flera…

Att bo i bostadsrätt

Bostadsrättsföreningens medlemmar äger tillsammans föreningens tillgångar. Alla har ansvar för sin lägenhet men också för fastigheten som sådan, hus och utemiljö. Som medlem i föreningen har man insyn i föreningens ekonomi och förvaltningen av den gemensamma egendomen. En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte utan drivs till självkostnad. Föreningens kostnader och utgifter delas av föreningsmedlemmarna och betalas som boendekostnad. Möjligheten att kunna påverka regler för boendet och sin bostandard genom att vara aktiv på föreningsstämman och extrastämmor är den största tillgången med föreningsformen. Genom föreningens styrelse kan man som medlem begära att en viss fråga diskuteras på ett styrelsemöte. Man kan även skriva en motion som tas upp till behandling vid föreningsstämman. Det är både en rättighet och en skyldighet att vara aktiv i föreningen men man behöver inte sitta med i styrelsen för att kunna påverka. Att ha funderingar om bra boende och ha förslag kring detta innebär ju även det att vara aktiv.

Föreningen


Föreningsstämma

På föreningsstämman, som hålls varje vår, väljs en styrelse för det kommande året. Styrelsen har till uppgift att se till att föreningens fastigheter sköts på ett bra sätt. På föreningsstämman behandlas även förvaltningsberättelsen för föregående verksamhetsår (styrelse och revisor redovisar kort om det gångna året) och motioner från medlemmar. Motionerna skall vara inlämnade till styrelsen i förväg. På föreningsstämman utses också en revisor för att granska hur styrelsen sköter ekonomin samt kontrollera att de följer stadgar och lagar i sitt uppdrag, samt en valberedning, vars uppgift är att ställa samman förslag på ny styrelse och andra valbara funktioner.

Föreningens stadgar…

 • …reglerar hur styrelsen ska sköta sin uppgift.
 • …reglerar vilket ansvar Ni som medlem har. Därför är det viktigt att Ni läser igenom stadgarna.
 • …finns att hämta på föreningens kontor.

Bostadsrätt och försäkring – Det kan kosta att vara oförsäkrad

Om du saknar bostadsrättsförsäkring (med bostadsrättsförsäkring menar vi antingen en hemförsäkring där bostadsrätt ingår, eller en hemförsäkring med ett tillägg för bostadsrätt) kan du bli tvungen att själv betala reparation av skadade delar i din lägenhet som du har underhållsansvar för, samt för fast inredning som du eller tidigare ägare bekostat.

Även om föreningens fastighetsförsäkring i vissa fall kan täcka skadan, måste du själv betala den del av föreningens självrisk som motsvarar din andel av skadan. Det kan kosta en slant, eftersom många fastighetsförsäkringar har en självrisk på uppåt 50 000 kr.

Din underhållsskyldighet

Enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen ska du som bostadsrättsinnehavare på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Din underhållsskyldighet kan till exempel gälla:

 • Badrum (yt- och tätskikt). Du ska se till att kaklet är helt och att tätskiktet inte läcker.
 • Badrumsporslin (handfat, toalettstol etc.).
 • Kök (kyl, frys, fläkt, diskbänk etc.). Om t ex kylskåpet går sönder ansvarar du själv för att det lagas eller ersätts med ett nytt.
 • Vattenledningar i lägenheten.
 • Övrigt (dörrar, tak, fönster, elledningar, målning, tapetsering etc.).

Det regleras i föreningens stadgar vad du som bostadsinnehavare får bygga om och inte. Försäkra dig alltid om du inte behöver styrelsens tillstånd innan du sätter igång. Tänk på att vissa installationer kräver auktoriserad yrkesman.

Om du skall byta utrustning i lägenheten
Kolla med styrelsen att det är okej innan du gör något.

Exempelvis är det inte tillåtet att installera köksfläkt i våningsplan 1 och 2.

Om vi upptäcker vid försäljning eller OVK kontroll får ni själva ersätta en ny fläktkåpa.

Om du renoverar din lägenhet så är det inte tillåtet att deponera byggmaterial,
sanitetskärl och dylikt i föreningens soprum.

Avgift

Varje månad betalar Du din månadsavgift i förskott. Avgiften fastställs av styrelsen i samband med budgetmötet under hösten. Vid försening debiteras 100 kr i påminnelseavgift.

Uppsägning av medlem

I vissa fall kan en bostadsrättsförening enligt bostadsrättslagen och föreningsstadgarna säga upp en medlem. Detta kan ske om:

 • Bostadsrättsinnehavaren dröjer med att betala månadsavgiften mer än två dagar efter förfallodagen. Bostadsrättsinnehavaren kan återvinna bostadsrätten genom att betala inom 12 dagar därefter,
 • Bostadsrättsinnehavaren hyr ut lägenheten i andra hand utan tillstånd,
 • Lägenheten används till något annat än bostad,
 • Bostadsrättsinnehavaren genom vårdslöshet har fått in ohyra i lägenheten,
 • Lägenheten vanvårdas,
 • Bostadsrättsinnehavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det, exempelvis om en reparation behöver utföras,
 • Lägenheten används för brottslig verksamhet.

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift

Upplåtelseavgift (avgift när någon köper en bostadsrätt av själva föreningen) och överlåtelseavgift (avgift när någon köper en bostadsrätt av en medlem i föreningen) tas ut med belopp: 2,5 % av basbeloppet.  Köparen ansvarar för att överlåtelseavgiften betalas. Vid pantsättning av bostadsrätten tas en pantsättningsavgift ut med belopp: 1 % av basbeloppet. Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren. Avgifter skall sättas in i förskott på bankgiro 217-6089, med namn och lägenhetsnummer. För att få reda på de exakta kostnaderna, kontakta styrelsen.

Att hyra ut i andra hand…

…måste alltid godkännas av styrelsen. Det finns regler för hur detta skall gå till. Ta kontakt med styrelsen.

 Hur gör jag för att koppla in tv/ internet i lägenheten

För att kunna se på TV via bredbandet behöver du en TV-box som ska efterlämnas av den tidigare lägenhetsinnehavaren.

Inkoppling_TV-Box_2015-03-16

Så kopplar du din Tv-box

Koppla TV-boxen till fiberboxen med en vanlig nätverkskabel.
Från TV-boxen ansluter du TV:n via HDMI-kabel.

Inkoppling_Datorer_2015-03-16

Dator och nätverk

Vi rekommenderar alltid att koppla via en router för ökad säkerhet mot Internet.
Routern fungerar som ett grenuttag och ger dig fler portar att koppla utrustning till.
Du kan med fördel använda en trådlös router och skapa ett trådlöst nätverk hemma.
Internet är något som lägenhetsinnehavaren får ansvara för att teckna själv.
Det finns en rad olika alternativ på leverantörer, kontakta med fördel Njudungs Energi
om sådana frågor då det är dom som står för fiberledningen in i fastigheten.
Rauter är också en sak som man får köpa själv. Det som ska ingå i lägenheten är
en så kallad CPE-switch, eller fiberbox som det också kallas.

Internet, telefoni och TV

Internet kopplas via router.
Telebox kopplas direkt mot fiberbox.
TV-box kopplas direkt mot fiberbox.

Vad gäller vid ut och inflyttning i lägenhet

 

Inflyttning

Vid inflyttning i lägenhet ska den tidigare ägaren lämna kvar boxer och tillbehör för tv och internet, Detta inkluderar en styck tv box med tillhörande kablar och fjärrkontroll. Det inkluderar även en så kallad “cpe switch” som fördelar tv och internet i din lägenhet.

Det ska ingå 3 st nycklar till lägenheten i fråga, sedan ska det ingå 1 st nyckel till förrådsdörren i källaren.

Alla eventuellt nya medlemmar i Brf-Tordyveln skall bli godkända av styrelsen. Det kommer göras en kreditupplysning på den sökande.

Det skall alltid upprättas ett köpeskontrakt vid försäljning av lägenheter hos oss. Dessa ska innehålla information gällande datum och försäljningssumma, Dessa kontrakt ska föreningen ha en kopia på.

motorola-vip-1963-320x170Tv-box                                             CPEcpe-switch

Utflyttning

Vid utflyttning av lägenhet i Brf-Tordyveln skall denna vara noggrant städad och i ordning. Nycklar, TV-box och “cpe Switch” skall lämnas kvar till den nya ägaren

Vid frågor hör av er till styrelsen.

Välkommen!