Kallelse till årsstämma 2016

Det har under veckan skickats ut kallelser till  årsstämman 2016. Detta för samtliga bostadsrättsinnehavare i föreningen. Stämman kommer att hållas i källarlokalen/styrelselokalen på Skånegatan 7, onsdagen den 18:e maj klockan 18.30 Vi kommer bland annat att gå igenom föregående års resultatrapport i korta drag, val av ny styrelse och vad som har skett under året samt kommande uppdrag. […]

Fortsätt läsa