Pelaren Ekonomi

Från och med 2020-01-01 tar Pelaren Ekonomi över bokföring och utsändande av inbetalningskort för månadsavgifter. Dessa utsänds för 3 månader i taget. Det finns numera möjlighet att betala via autogiro. Tag kontakt med Pelaren i så fall. Pelaren Ekonomi finns på Storgatan 12 i Vetlanda så det blir enklare för föreningen att ha kontakt i […]

Fortsätt läsa


Årsmöte 2020

Brf-Tordyvelns styrelse kallar till årsmöte Tisdag 12 maj 2020 kl 18.00 Dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Fastställande av röstlängd(upprättande av förteckning på närvarande medlemmar) 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 4.Val av justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll 5.Val av rösträknare 6.Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 7.Framläggande av styrelsens årsredovisning 8.Framläggande […]

Fortsätt läsa