Pelaren Ekonomi

Från och med 2020-01-01 tar Pelaren Ekonomi över bokföring och utsändande av inbetalningskort för månadsavgifter. Dessa utsänds för 3 månader i taget. Det finns numera möjlighet att betala via autogiro. Tag kontakt med Pelaren i så fall. Pelaren Ekonomi finns på Storgatan 12 i Vetlanda så det blir enklare för föreningen att ha kontakt i […]

Fortsätt läsa


Årsmöte 2020

Brf-Tordyvelns styrelse kallar till årsmöte Tisdag 12 maj 2020 kl 18.00 Dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Fastställande av röstlängd(upprättande av förteckning på närvarande medlemmar) 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 4.Val av justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll 5.Val av rösträknare 6.Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 7.Framläggande av styrelsens årsredovisning 8.Framläggande […]

Fortsätt läsa


Viktig information OVK

Hej medlemmar! Vi kommer inom kort att utföra en så kallad OVK (obligatorisk ventilationskontroll) på samtliga lägenheter hos oss på Tordyveln. Anledningen till detta är att Miljö och byggförvaltningen har krav på alla bostäder att utföra en sådan kontroll med jämna mellanrum och 2019 är det dags för våran förening. Styrelsen har bokat in Torpa […]

Fortsätt läsa


Nya Stadgar

Enligt lag så tvingades alla bostadsrättsföreningar att se över sina stadgar senast juni 2018. Därav hölls en extra årsstämma den 13 juni då föreningen beslutade om att anta nya stadgar. Största förändringen i stadgarna innebär att köparen kommer att betala överlåtelseavgiften för lägenheten istället för säljaren. Föreningens stadgar finns att hämta på kontoret för den som är intresserad av läsning. […]

Fortsätt läsa