Energieffektivisering av belysning trapphus 3

Vi har länge inom styrelsen diskuterat angående trapphusen och deras energiförbrukning. Så vi beslutade om att ta in offert för att prova att installera en modernare lösning i något av husen. Detta för att sedan jämföra effektåtgången mot de övriga. Vi valde att ta ett prisförslag som från Weinfors EL. Den gick ut på att byta samtliga Lysrörsarmaturer mot LED plus att styrningen skulle ändras från trapphusautomatik till rörelsedetektering med DALI i varje armatur och ett grundljusflöde på 10% “trygghetsfaktor” när rörelse ej sker i trappuppgången.

Denna installation utfördes då nu i måndags och vi i styrelsen är mycket nöjda med resultatet. Vi kommer under året att följa upp denna installation och kolla hur mycket vi sparar i el med denna nya modernare belysningslösning. Men vi uppskattar att vi kommer spara uppåt en 3000:- om året minst med denna installation bara i ström. Och vi hoppas att boende i hus 3 också blir nöjda då trappuppgången efter installation blev mycket ljusare och fräschare.

Mvh: Styrelsen