Kallelse till årsmöte 2018

Kallelse till årsstämma 2018

BRF Tordyveln

Medlemmar i Bostadsrättsföreningen Tordyveln kallas till ordinarie årsmöte i föreningens källarlokal, Skånegatan 7, Onsdagen den

16 maj 2018 kl 18.30.

Efter avslutat möte bjuder föreningen på smörgåstårta och kaffe med kaka.

Vid begäran får ni en kopia av årsredovisningen samt förslag till nya stadgar i föreningen.

Kontakta nedanstående:

Stefan Svensson 070-570 86 58

John Stolpe 073-728 74 94

eller skicka begäran till info@brf-tordyveln.se

Dagordning: enligt bifogat matrial som delas ut i postboxen.

2018-04-18

John Stolpe

Kassör

Jonathan Weinfors

Sekreterare