Pelaren Ekonomi

Från och med 2020-01-01 tar Pelaren Ekonomi över bokföring och
utsändande av inbetalningskort för månadsavgifter.
Dessa utsänds för 3 månader i taget.
Det finns numera möjlighet att betala via autogiro. Tag kontakt med
Pelaren i så fall.
Pelaren Ekonomi finns på Storgatan 12 i Vetlanda så det blir enklare
för föreningen att ha kontakt i förekommande fall.
Våra kontaktpersoner är:
Anne-Marie Hördegård  tel 070-6272541 och
Moa Liderfelt                    tel 076-8339843, 0383-729413
ny revisor som också finns på Pelaren blir
Roger Karlsson                 tel 070-5159625, 0383-729401
Pelarens telefonnummer är 0383-729400