Ventilationskontroll och energikontroll

Under 2019 har obligatoriska kontrollen skett.
Energikontroll är godkänd och nästa kontroll skall ske om 5 år.
Ventilationskontroll slutfördes mars 2020 och godkändes . Nästa kontroll skall ske om 10 år.